Historia

1907 Överlät dåvarande bankdirektör Wiberg jordområdet till SJ:s personal för koloniverksamhet. (Kan den omnämnde Wiberg vara Alexander Wiberg, Bankdirektör vid statens järnvägar? Källa: Länk)

1907 Järnvägsmännens koloniområde skapades

1918 Koloniföreningen bildas. På området finns 478 lotter på en areal av omkring 77.750 kvm och ett medlemstal av 399 personer.

Koloniföreningen har nattvakter i området, medlemmarna turas om med sysslan.

1957 50-års jubileet av koloniföreningen firades med elektriska kulörta lyktor vid dansbanan. Elektriciteten hade dragits från verkstaden till danbanan.

1978Första icke järnvägaren fick en kolonilott på området.

1991 Stängslet runt området förstärks för att ”förhindra eller i vart fall försvåra kaninernas framfart”.

1994 Upprättas arrendekontrakt med Vasakronan för marken, och föreningens namn bestäms till ”Västra skogens koloniförening”.

1994 Beslut om förbud mot all eldning i tunnor för enskilda koloniinnehavare. Föreningen eldar gemensamt på hösten och våren istället.

1997 Föreningen firade 90-års fest tillsammans med ”Ekbackens koloniförening” (ligger vid Tomteboda postterminal).

2001 Sprängsten köptes in och lades ut där det fattades runt staketet, för att förhindra att kaniner tar sig in på området.

2002 Beslöts att ha en städdag på våren och en på hösten, före hade man utfört sina sysslor i arbetsgrupper.

2005 Sedan Solna Stad upphört att hämta latrintunnor f o m januari 2005, inköptes en latrinkompostlåda med separett och tank. Föreningen sökte och erhöll tillstånd av Solna Stads miljökontor för att ha komposten.

2008 i maj Vasakronan säljer fastigheten Ekelund 1 (där koloniområdet ingår) på Ekelundsvägen i Solna till fastighetsutvecklingsbolaget Sjaelsö. Mer finns här: Länk

2010 i november Danska Sjaelsö säljer 75 procent av fastigheten Ekelund 1 (där koloniområdet ingår) i Solna till HSB Bostad. Dessutom inleder man ett samarbete där man ska utveckla den 50 000 kvadratmeter stora fastigheten till bostäder. Mer finns här: Länk


Sidan uppdaterad 2011-03-18